logo APKDe vooropname, ook wel nulmeting genoemd, heeft als bedoeling om het ontstaan van schade achteraf te kunnen vaststellen, bijvoorbeeld als in de omgeving van de woning werkzaamheden worden verricht die zware trillingen of verzakkingen veroorzaken. Bij een bouwkundige vooropname verrichten wij een visuele inspectie van uw woning om de actuele staat van de woning vast te stellen, daarbij brengen wij de woning in kaart aan de hand van beschrijving en foto’s. Indien in verband met werkzaamheden meerdere woning moeten worden opgenomen, hanteren wij een met het aantal op te nemen woningen oplopende korting!

 

Voor meer informatie, klik hier